3925 Upton Avenue South
Minneapolis, MN 55410

3925 Upton Avenue South
Minneapolis, MN 55410

View Gallery

3D Tour


Floor Plan