5525 Nokomis Avenue
Minneapolis, MN 55417

5525 Nokomis Avenue
Minneapolis, MN 55417

View Gallery

3D Tour


Floor Plan